Årsmöte 2017-01-21

På lördag var de årsmöte igen och klubben röstade in en ny styrelse.
Protokollen kommer innom kort, men en lungt sammanställning tag emot valbrednings förslag och röstade in följande:
Jag, Brett Simpson, ordförande 1 år
Jonas Höglund, kässor 2 år
Christoffer Andersson sekretär 2 år
Katrien Van Cauwenberg ledamöt 1 år
John Linström ledamöt 1 år
Magnus Erik Hjelm suppliant 1 år
Emil Selin suppliant 1 år

En motioner var inlämmnad och godkänt. ( Jonas motion om ändring i stadgar)

På den konstituerande styrelsemöte strax efter årsmöten beslutade styrelen a här försat styrelsemöten 17-02-08.
Tid och platsen kommer innom kort, och alla medlemmar är välkommen som vänlig.

Återkommer snart
Brett