Byggnationerna vid/på Draklanda vecka 29-35

Enligt info från Skysport närmar sig byggstarten för Lake Lodge Åre:

”Skysport AB kommer att flytta befintligt hus och bygga nya verksamhetslokaler för utbildning och uthyrning i Lake Lodge. Prel tidsplan för sommaren är: Vecka 29-31: Rivning och flyttning av befintliga hus, Vecka 32-35: Vägbyggnad, schaktning, markarbeten. Det kommer att bli en del stök runt Draklanda i sommar, men vi kommer att göra allt för att det skall påverka flygningen så lite som möjligt.”