Dagordning för extra årsmöte 26 maj 2012

Dagordning för extra årsmöte 26 maj 2012

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av mötessekreterare
 5. Frågan om mötet utlysts i rätt tid
 6. Val av två justeringsmän
 7. Revisionsberättelse
 8. Beviljande av förra styrelsens ansvarsfrihet

 

 1. Klubbinformation

Karin:      Medlemskap för gästande piloter = allas ansvar

Micke: Klubbussen; betalningssätt, nya visitkort

Lasse: SISU, genomgång av exempel: fylla i för dagens aktivitet: nödskärmspackning

Ronny: Nya klubbverandan

Pernilla: Downteam

Fredrik G: Out and return

 

 1. Övriga frågor
 2. Mötets avslutande