Dagordning inför styrelsemötet sön kl 18 på HC

Styrelsemöte Åre SDFK 21 september 2014

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

3. Godkännande av dagordningen

4. Uppföljning av tidigare frågor

a. Draklandafrågor
b. Försäkringsfrågan
c. Klubbussen och klubbåten
d. Skyltprojektet/ SSFF:s pilotprojekt
e. Klubbresa
f. Sponsring
g. Arbetsdag

5. Förändring av elevkorten

6. Utbildning för hantering av hemsidan

7. Nya licenssystemet

8. Aktivitetsserie

9. Planering inför utvecklingsdagarna. Spons på det?

10. Klubbägda flotten, vinterförvaring

11. Övriga frågor

12. Mötets avslutande