Dagordning för Åre SDFKs Extra Årsmöte 2016-04-19, kl 18.30, Fjällporten, Duved

Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000003105 StartFragment:0000000541 EndFragment:0000003089

Dagordning för Åre SDFKs Extra Årsmöte 2016-04-19, kl 18.30, Fjällporten, Duved

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Närvarande personer stäms av mot aktuell medlemsmatrikel eller visar annat bevis på giltigt medlemskap i Åre SDFK.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän/rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

6. Presentation av Arbetsgruppens förslag för åtgärd av Startområdet 1000-Berg samt öppen diskussion om projektet.

7. Val av Projektledare, förutsatt att Arbetsgruppens förslag bifalles vid punkt 9 i dagordningen. Se avsnitten ”Projektorganisation” och ”Förslag till beslut på Årsmöte”.

8. Val av Ansvarig för schaktarbeten på 1000-Berg, förutsatt att Arbetsgruppens förslag bifalles vid punkt 9 i dagordningen. Se avsnitten ”Projektorganisation” och ”Förslag till beslut på Årsmöte”.

9. Röstning om Arbetsgruppens förslag för åtgärd av Startområdet 1000-Berg. Om Arbetsgruppens förslag bifalles blir besluten enligt punkt 7 och 8 automatiskt giltiga. Om Arbetsgruppens förslag förkastas förfaller automatiskt besluten enligt punkt 7 och 8.

10. Diskussion om andra praktiska frågor som rör projektet.

11. Mötets avslutande.

Mötets deltagare rekommenderas att läsa Åre SDFKs stadgar §§ 20, 21, 23, 24 och 25 innan mötet.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.