Extrainsatt styrelsemöte 2 juni 2013

P g a att båtmotorn nyligen stulits och medlemmar lyft frågan om inköp av en ny, hade styrelsen i efm ett extra snabbinkallat möte. Protokoll kommer, men i stora drag diskuterades framförallt två frågor:

1. Om klubbussen ska få ett eget bankkonto så att det är lättare att följa upp redovisningen av den. Styrelsen beslutade bifalla förslaget.

2. Inköp av en ny båtmotor. Styrelsen tar inte lätt på den här frågan, eftersom det utgör en stor oväntad utgiftspost och eftersom det innebär att årets budget för övrig verksamhet i så fall påverkas. Efter  2,5 timmars diskussion, beslutade ändå en enig styrelse att klubben ska gå på Micke Kjellmans förslag om inköp av en ny likadan motor. Villkoret är dock att vi medlemmar följer de av styrelsen uppsatta reglerna för hur vi hanterar båten och att vi gör allt vi kan för att undvika att det händer igen. (Se mer utförligt vad det innebär i protokollet).

M v h, Styrelsen

Har du frågor, kontakta ordf Karin Andersson 0733-691020.