Update 23 dec: Licensförnyelse Drakflygare 2020

steg 1:  Förnya din klubb medlamskap via SSFF:    https://cloud.paragliding.se/product/are-skarm-drakflygklubb-3/
I kassan kan du meddela att de är för drakflygare.
ALT.: skicka pengar till klubb bankgiro. Meddela namn, gren(drakflyg) och epost.

steg 2: Förnya din drakflyg licens hos SHF så här:
Via SHF login och ansök nya licens:  http://www.ssff-kansli.se/shf/renew_license/
Betala till SHF licens och försäkrings avgift (PlusGiro 112 38 82-1)
Obs: På postgiro betalning till SFH, meddela licensnummer alt personnummer och försäkrings alternativ.

steg 3: Skicka epost eller SMS till ÅSDFK Hangflyg sektion: epost: drakflyg@move.flygare.nu mobil: 072 232 30 10

När ÅSDFK hangflyg sektionen godkana din ansökning, skicka SHF din licens.