Ny ordförande 2012

Hej!

Jag vill börja med att tacka för förtroendet inför flygåret 2012! Det känns fantastiskt med så många engagerade medlemmar och planerade aktiviteter! Jag vill också passa på att tacka alla som lagt ner mycket arbete innan mig, inte minst avgående Brett och Lars! De forstätter självklart att verka inom klubben på andra sätt.

Nya styrelsen har redan haft ett konstituerande möte och här kommer lite information från det (i övrigt se protokoll):

Den 31 mars är det dags för SSFF: s årsmöte. Vår klubb är en av de största och mest aktiva klubbarna och det känns oerhört viktigt att vi finns representerade när beslut tas för vår verksamhet. Jag kommer att delta men hoppas att fler kan tänka sig att följa med. I så fall åker vi en bil ned tillsammas, och reskostnaden står förbundet för. Hör av dig till mig om du vill med!

Den 24 mars är det dessutom Svenska Flygsportförbundets möte. (Svenska Flygsportförbundet (FSF) är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet.) Även här vore det bra om någon /några kan representera oss. (Själv sjunger jag på ett bröllop i Åre så jag kan inte)

Kassören Lasse Nilsson och jag valdes att teckna föreningens firma och konton, var för sig. Det betyder att vi får god överblick över klubbens konton, men även att vi ställs till svars om det sker några oegentligheter under året. Därför tar vi detta ansvar på stort allvar.

Det kan vara bra för oss alla att veta vem i klubben man ska kontakta beroende på spörsmål. Mötet valde följande personer och ansvarsområden:

Lasse Nilsson valdes till kassör, 070-6062631, lars.a.nilsson ”snabel-a” eon.se

Fredrik Gustavsson valdes till sekreterare, 070-7223672, fredrik ”snabel-a” carpe-diem.se

Brett Simpson valdes till ansvarig för drakflygsektionen, 070-3146826, brett ”snabel-a” interbrett.se

Mikael Kjellman valdes till ansvarig för klubbilen, 070-5322201, mikael_k ”snabel-a” telia.com

Fredrik Lindholm valdes till ansvarig för starterna, 070-3114000, sven.fredrik.lindholm ”snabel-a” gmail.com

Pär Jönsson valdes till ansvarig för Draklanda, 070-8968400, paragliding ”snabel-a” telia.com

Karin E Andersson, ordförande, 0733-691020, singingspiff ”snabel-a” hotmail.com

 

Med önskan om ett härligt flygår!

Karin E Andersson