Protokoll Styrelsemöten

2018

Protokoll Styrelsemote 20181211 (pdf)
Protokoll Styrelsemöte 20180906 (pdf)
Protokoll Styrelsemöte 20180607 (pdf)
Protokoll Styrelsemöte 20180410 (pdf)
Protokoll Styrelsemöte 20180314 (pdf)
Konstituerande möte 20180120 (pdf)

2017

Protokoll möte 2017-09-20 (pdf)
Dagordning styrelse möte 17-09-20 (pdf)
Dagordning styrelse möte 17-06-07 (pdf)
Protokoll_2017_03_22 (pdf)
Dagordning styrelse möte 17-03-22 (pdf)
Protokoll Styrelse möte 17-02-08 (pdf)
Dagordning Åre SDFK Styrelsemöte 2017-02-08 (pdf)
Konstituerande möte Åre SDFK Protokoll 2017-01-21 (pdf)

2016

Dagordning Åre SDFK Styrelsemöte 2016-01-29 (pdf)
Protokoll Åre SDFK Styrelsemöte 2016-01-29 (pdf)

Dagordning Åre SDFK Styrelsemöte 2016-03-16 (pdf)
Dagordning Åre SDFK Styrelsemöte 2016-05-25 (pdf)
Protokoll Åre SDFK Styrelsemöten 2016-03-16 och 2016-05-25 (pdf)

Dagordning Åre SDFK Styrelsemöte 2016-12-13 (pdf)
Protokoll Åre SDFK Styrelsemöte 2016-12-13 (pdf)

2015

Styrelsemöte ÅSDK 2015-09-23 (doc)
Styrelsemöte ÅSDK 2015-09-23 (pdf)

Styrelsemöte ÅSDK 2015-06-03 (doc)
Styrelsemöte ÅSDK 2015-06-03 (pdf)

ÅSDK styrelsemöte 2015-03-16 (doc)
ÅSDK styrelsemöte 2015-03-16 (pdf)

Styrelsemöte-ÅSDK-2015-02-04  (dok)
Styrelsemöte-ÅSDK-2015-02-04 (pdf)
budget-vår-2015 (pdf)

Konstituerande-mote-2015-01-17 (doc)
Konstituerande-mote-2015-01-17 (pdf)

2014

Protokoll m dagordning Åre SDFK 21 sept 2014
Åre SDFK Justerat protokoll styrelsemöte 5 juni 2014
Protokoll Åre SDFK 23 mars 2014
Protokoll Styrelsemöte Åre SDFK den 22 jan 2014
Mötes protokoll ÅSDFK 14-01-09 (PDF)
Mötes protokoll ÅSDFK 14-01-09 (word doc)

2013

Protokoll styrelsemöte Åre SDFK 8 dec 2013 (pdf)
Protokoll styrelsemöte Åre SDFK 8 dec 2013
(word doc)

2012

Styrelsemöte 2012-12-08 (PDF)
Styrelsemöte 2012-12-08 (word doc)
Styrelsemöte Åre SDFK 9 sept2012 (PDF)
Styrelsemöte 15 juli 2012 (word dok)
Styrelsemöte 15 juli 2012 (pdf)
Styrelse möte 2012-04-21 (word dok)
Styrelse möte 2012-04-21 (pdf)
Konstituerande möte 2012-01-28 (word dok)
Konstituerande möte 2012-01-28 (pdf)

2011

Styrelsemöte i Åre Skärmflygklubb 2011 10 09(word dok)
Styrelsemöte i Åre Skärmflygklubb 2011 05 22
(word dok)
Styrelsemöte i Åre Skärmflygklubb 2011 02 27
(word dok)
Styrelsemöte i Åre Skärmflygklubb 2011 02 27 (pdf versionen)
Budget Åre SDFK 2011 rev 2011-05-22 (excel dok)