Flygguiden

Vårt landningsfält, Draklanda

Denna flygguide är ett gammalt initiativ från Åre SDFK, men är granskad och reviderad 2018-03-19. 

Guiden är tänkt att främja vår flygsäkerhet och samförståndet med övriga aktiviteter kring Åreskutan. Den ger dig inte svar på alla frågor, utan ger dig grundläggande vägledning. Alla vi lokala piloter här i Åre svarar gärna på dina frågor. Vi önskar dig många härliga flyg från Åreskutan!

Nedanför liften vm8:an, och målområdet för alpina VM tävlingarna, 1 km väster om torget, ligger vårt enda landningsfält och Åre Skärm och Drakflygklubbs klubbstuga. Vi är mycket tacksamma mot berörda markägare för att vi får hålla till på deras ägor. Marken arrenderar vi av Åre Kommun och Skistar. Mycket arbete har lagts ner på att hålla god standard på fältet och vi arbetar successivt med förbättringar. Fältet klipps regelbundet under sommaren i regi av Skysport AB, och vårt mål är att fältet skall vara kortklippt hela sommaren.
Koordinater Draklanda: 63, 24, 03 N, 13, 03, 14 E

Åreskutans startområden

Här hittar du de startområden som vi sedan presenterar var för sig. De är lätta att nå och har fått namn från den pistkarta du gratis kan hämta ut på de flesta ställen i byn.

Hängflygare startar normalt från 1000m starten eller Tväråvalvet. Upptransport sker med Kabinbanan. Skärmflygare når alla 7 startområdena med olika liftar och korta promenader. Lättaste sättet att orientera sig på Åreskutan är att använda Kabinbanans sträckning som utgångspunkt. Därför är alla väderstreck som anges orienterade som om Kabinbanan ligger i rak nord-sydlig riktning (vilket den nära på gör). Du får naturligtvis leta reda på andra startplatser som du tycker passar, bara du håller dig utanför skidpisterna under skidsäsong och beaktar gällande regler.

1000m starten

Koordinater: 63, 25, 36 N, 13, 05, 06 E
Vindriktning: hängflygare SO-SV, skärmflygare SO-S.
Gemensamt startområde för hängflyg och skärmflyg. Här kan det bli trångt på vårvintern när många vill starta. Det är också vanligt med nyfiken publik som ställer frågor, fotograferar och filmar. Se upp med grupptrycket om du är ovan, det är du och ingen annan som avgör om och när du är redo att starta. Kom ihåg att barn inte har samma koll på omgivningen som vuxna har, eller borde ha. Trärampen, som bara syns sommartid, är endast lämplig för hängflygare. Skärmflygare startar öster om rampen. Sommartid kan startområdet vara ganska krävande på grund av den korta löpsträckan som smalnar av mot krönet.
Höjdskillnad till Draklanda: 905m
Höjdskillnad till Tusenmeter Dal: 260m
Att tänka på före start:
Säkerhetsavstånd kabinbanevajrarna.
Löpsträckan fri från skidåkare och åskådare.
Reservlandning öster om Tusenmeter Dal, innan västra ravin eller bredvid leden till Mörvikshummeln. Tusenmetersliften är nu borttagen så fråga någon av de lokala piloterna om du är osäker på beskrivningen av reservlandningsplatserna.

Tväråvalvet (av lokala piloter kallad: Valvetstarten)

Koordinater: 63, 25, 48 N, 13, 04, 57 E

Vindriktning: Hängflygare V-NV, skärmflygare NV.
Startområdet ligger ca 200 meter norr om Kabinbanans bergsstation och är gemensam start för hängflyg och skärmflyg. Trärampen är endast för hängflyg. Skärmflygare startar bredvid rampen eller på vintern; på bergknallen 50 meter öster om rampen. Att starta i Tväråvalvet är lite speciellt på grund av att du är, så att säga, på fel sida av fjället och du måste flyga över Tväråvalvsliftarna och förbi Rödkullen för att nå Draklanda. För skärmflygare finns på vintern alternativet att landa vid Tväråvalvsliftarnas dalstation och ta liften upp igen med miniskidor. Information om villkor för kortskidor får du hos Skistar. Vid NV-lig vind får du räkna med starkt sjunkande luft i nedsvepet över Åredalen. Om du har dålig höjd över kalfjällsplatån vid Olympiagondolens dalstation (som även är bergstation för vm8:an) kan det vara säkrare att välja landning på platån ca 150 meter väster om Olympiagondolen. Chansa inte, trots medvinden, på att klara dig till landningsfältet om du är osäker. Granarna är otrevligt höga i skogsområdet mellan Rödkullen och Draklanda, och den sjunkande luften över Åredalen kan även vara turbulent. Rådgör gärna med lokala piloter vid minsta osäkerhet.
Höjdskillnad till Draklanda: 925m
Höjdskillnad till Tväråvalvsliftarnas dalstation: 370m
Att tänka på före start:
Klarar jag Tväråvalvsliftarna och når jag Draklanda, och har jag en reservplan?
Vinter: Går Tväråvalvsliftarna om jag behöver använda dem?
Sommar: Är jag beredd på en timmes promenad om jag inte kommer runt? Är den av klubben planterade gräsmattan ok att gå på, eller kan den ta skada pga. att det är lerigt?
God höjd över trädgränsen för att säkert nå Draklanda.
Eventuell säkerhetslandning bredvid leden mellan Rödkullen och Olympiagondolen.

Röda Rappet Väst (av lokala piloter kallad: Rappet väst)

Koordinater: 63, 25, 34, 36 N, 13, 04, 12, 58 E

Vindriktning: Skärmflygare SV-V.
Startområdet ligger väster om Röda Rappet, ca 500 meter från Kabinbanans bergsstation. Området har stora stenblock i sin omgivning så det är krävande vid svag vind, till viss del även vintertid. På vårvintern kan du få mycket start- och landningsträning om du landar ca 150 meter väster om Olympiagondolens dalstation och tar liften upp igen. Sommartid är övre startområdet mycket stenigt. Då rekommenderar vi att du går nerför branten (följ leden nerför bergsslänten) och startar i det nedre startområdet norr om bergknallen istället för att ta risken med stupstart och kort startsträcka. Kallas av lokala piloter för ”sommarstarten” och fråga gärna någon av dessa om du är osäker på hur du hittar den.
Höjdskillnad till Draklanda: 825m
Höjdskillnad till Olympiagondolens dalstation: 370m
Att tänka på före start:
Observera stupet alldeles nedanför det övre startområdet.
Eventuell turbulens från bergknallen söder om startområdet.
Reservlandning väster om Olympiagondolens dalstation.
God höjd över trädgränsen för att säkert nå Draklanda.
Säkerhetsavstånd till Olympiagondolen och vm8:an.

Röda Rappet Syd (av lokala piloter kallad: Rappet syd)

Koordinater: 63, 25, 28, 29 N, 13, 04, 22, 36 E

Vindriktning: Skärmflygare S.
Startområdet ligger mellan nedfarterna Röda Rappet och Störtloppet, ca 300 meter från Kabinbanans bergsstation. På vårvintern är det mycket praktiskt att landa ca 150 meter väster om Olympiagondolens dalstation om du vill få mycket startträning eller om du är osäker på Draklanda vid mycket trafik i luften, eller andra orosmoment.
Höjdskillnad till Draklanda: 825m
Höjdskillnad till Olympiagondolens dalstation: 370m
Att tänka på före start:
God höjd över trädgränsen för att säkert nå Draklanda.
Reservlandningsplats ca 150 m väster om Olympiagondolens dalstation.
Håll utkik efter andra flygare som eventuellt startat längre upp.
Säkerhetsavståndet till Olympiagondolen och vm8:an.

Mörvikshummeln Väst (av lokala piloter kallad: Hummeln väst)

Koordinater: 63, 24, 43, 48 N, 13, 04, 41, 47 E

Vindriktning: Skärmflygare S-SV.
Området ligger rakt under kabinvajrarna ca 150 meter väster om Hummelstugan. Vid start här har du alltid motvind till Draklanda. Vid ökad vindhastighet kan du få ett hanglyft direkt vid starten som lyfter dig rakt upp mot kabinbanans vajrar. Tänk igenom starten ordentligt! Håll koll på huvudvinden och passerande kabiner. Vid NV vind kan man bli lurad att tro att vinden är SV på startplatsen pga. rotor bakom svartberget. Ibland kan vår mätare på Hummeln visa 4m/s S-SV då huvudvindriktning egentligen är rak Nordlig och långt över 10m/s på toppen. Detta är också en rotoreffekt! Rådgör med lokala piloter.
Höjdskillnad till Draklanda: 525 m
Att tänka på före start:
Är den fina startvinden egentligen en rotoreffekt?
Säkerhetsmarginal till kabinbanevajrarna.
Låt alltid kabinerna passera före start, eller ännu bättre; starta bara då kabinerna står still.
Når jag Draklanda i motvind?
Ingen egentlig reservlandningsplats finns innan Draklanda!

Mörvikshummeln Syd (av lokala piloter kallad: Hummeln syd)

Koordinater: 63, 24, 37, 79 N, 13, 04, 58, 93 E

Vindriktning: Skärmflygare S.
Mellan Hummelstugan och liftens bergsstation har du branta startplatser i sydlig riktning. Fina flygdagar får du räkna med en hel del publik som granskar dig. Det är en speciell känsla att stå i händelsernas centrum men låt inte publiktrycket avgöra om du är beredd att starta. Efter start håller du kursen rakt åt söder, mot Åre by, och när du har passerat Stötta 1, på din högra sida, ändrar du kurs mot Draklanda som ligger 1,5 km västerut. Om höjdmarginalen till kabinbanevajrarna känns otillräcklig för passage vinner du snabbt höjd mot vajrarna genom att flyga rakt söderut parallellt med vajrarnas sträckning eftersom lutningen är brant mellan Kabin Dal och Stötta 1.
Höjdskillnad till Draklanda: 525 m
Att tänka på före start:
Når jag Draklanda på ett säkert sätt? Motvind?
Brant start kan kräva att du anpassar starttekniken.
Ingen bra reservlandningsplats sommartid om jag inte klarar järnvägsledningen.
Vintertid får inte skärmen läggas ut på Rydbergsvägen (skidnedfart till Olympia- och World Cup liften).

Mörvikshummeln Ost (av lokala piloter kallad: Hummeln Ost/Sydost)

Koordinater: 63, 24, 38, 75 N, 13,05, 01, 52 E

Vindriktning: Skärmflygare O-SO.
Ca 50 meter sydost om Hummelliftens bergsstation ligger startområdet. Här är det viktigt att du, vintertid, inte startar mitt i pisten och hindrar skidåkare. Efter start svänger du snarast möjligt åt söder, rakt mot Åre by, och när du har Stötta 1 jämsides på din högra sida ändrar du kurs mot Draklanda som ligger 1,9 km västerut. Om höjdmarginalen till kabinbanevajrarna känns otillräcklig för passage vinner du snabbt höjd mot vajrarna genom att flyga rakt söderut parallellt med vajrarnas sträckning eftersom lutningen är brant mellan Kabinbanans dalstation och Stötta 1. Stötta 1 är namnet på den första höga stötta som kabinbanan passerar i uppåtgående riktning.
Höjdskillnad till Draklanda: 510 m

Mörvikshummeln Nordost (av lokala piloter kallad: Pelikan)

Koordinater: 63, 24, 39, 66 N, 13,05, 03, 79 E

Vindriktning: Skärmflygare O- NNO
Ca 20 meter nordost om Hummelliftens bergsstation ligger startområdet. Här är det viktigt att du, vintertid, inte startar mitt i pisten och hindrar skidåkare. Efter start svänger du snarast möjligt åt söder, vänta lite pga. Hummelliftens närhet, sedan rakt mot Åre by, och när du har Stötta 1 jämsides på din högra sida ändrar du kurs mot Draklanda som ligger 1,9 km västerut. Om höjdmarginalen till kabinbanevajrarna känns otillräcklig för passage vinner du snabbt höjd mot vajrarna genom att flyga rakt söderut parallellt med vajrarnas sträckning eftersom lutningen är brant mellan Kabin-dal och Stötta 1. Vid start här ligger ofta stora delar av Åredalen i lä, och således är det sjunkande luft över dalen. Rådgör gärna med lokala piloter före start.
Höjdskillnad till Draklanda: 510 m
Att tänka på före start:
Klarar jag kabinbanevajrarna och järnvägsledningen?
Når jag Draklanda säkert då bärigheten kan vara svag över dalen?
Observera Hummelliftens närhet.
Stör jag skidåkare?
Det finns ingen bra reservlandningsplats sommartid, men om du tidigt märker att du inte kommer nå Draklanda så kan du antingen landa längs stranden söder om Holiday Club alternativt vid ”kyrklägdan”, det grönområde som ligger öster om Åre kyrka.

Övriga flygställen i Åres närhet

Välliste, Trillevallen

Koordinater: 63, 16, 19, 67 N, 13,08, 31, 74 E

Vindriktning: O- SO
Sväng av från väg E 14 i Undersåker. Följ skyltar mot Trillevallen. Parkera vid skidliften. Gå upp, ca 20-25 min promenad. Starta där kalfjället börjar, eller ännu lite högre upp.
Landningsplats på parkeringen. Här finns nu en nybyggd 4-stolslift så Välliste är nu mycket lämpligt flygställe även vintertid.

Getryggen Snasahögarna, Storulvån

Koordinater: 63, 10, 52, 31 N, 12,19, 02, 72 E

Vindriktning: O- SO
Kör till Storulvåns fjällstation. Gå upp. Ca 45 min promenad. Starta på lämpligt ställe.
Landningsplats på parkeringen eller på myren strax bredvid. Beakta skidåkare vintertid.

Inflygning på Draklanda

På grund av att landningsfältet ligger mellan järnvägen och Åresjön så är det ett krävande fält. Åren har visat att misstag kan straffa sig hårt. Det är viktigt att det råder god disciplin i luftrummet ovanför. Speciellt samförståndet mellan hängglidare och flygskärmar, som flyger i olika hastigheter, måste fungera hundraprocentigt, men med dagens olika skärmar på marknaden så kan det råda stor hastighet och glidskillnad även mellan två olika skärmflygare. Om du möter någon i luften ovanför Draklanda, eller på väg dit, markera tydligt att du har observerat denne och planera din inflygning med hänsyn till övriga piloter och dig själv.

Lär dig förtursreglerna vid landning. Om du flyger skärm och märker att det blir snålt med höjd över järnvägsledningarna: Chansa aldrig! Nödlanda före. Observera även kraftledningen som går parallellt med E14, en bit norr om europavägen. Minst en 360° sväng efter att man passerat järnvägen är målsättningen för en säker inflygning. Vid nordlig och sydlig vindriktning sker alltid inflygning och landning i sidvind längs med fältets sträckning. Tänk då på avdriften mot vattnet eller järnvägen. Allt från västlig till nordlig vind kan spela dig elaka spratt med lyft, sjunk och turbulens på Draklanda. Flyg då inte utanför strandkanten under inflygningen. Det är många som tycker de haft god marginal i höjd, men inte nått fram till fältet och istället landat i sjön trots flerårig häng och/eller skärmflygerfarenhet.

På vintern räknas även isen direkt utanför Draklanda till landningsfältet (Tänk dig ett lika stort Draklanda till, fast ute på isen), men beakta att det ofta är ett draget längdskidspår på sjön och att olika bilmärken kan bedriva körning på upplogad isbana. Håll avstånd till dessa.
Draklanda måste alltid hållas fritt för de som landar. Packning av skärmar och nedmontering av hängglidare ska göras längs kanten närmast järnvägen. Om du övar balansering av skärm så avbryter du i god tid, samlar ihop skärmen och går till sidan, när piloter gör inflygning. När isen blir för svag att landa på gäller de lokala sommarreglerna för flygning från Åreskutan. Detta informeras alltid ut via våra kanaler på sociala medier samt hemsidan i form av ett NOTAM. Vid osäkerhet – fråga de lokala piloterna!

OBS! I bäckutloppet nedanför Lake Lodge/Skysport är isen stora delar av året MYCKET svag. Kring och i detta bäckutlopp är det alltid olämpligt att landa och klubben ber alla att respektera detta och försöka landa enligt ovan.

Lokala regler

Förutom de vanliga licenskraven och föreskrifterna finns det i Åre även lokala regler och krav för hängflyg och skärmflyg. Olika krav gäller för sommar och vinter. På grund av att vår sport utvecklas hela tiden arbetar Åre SDFK kontinuerligt med reglerna.

* Kabinbanevajrarna
* Start vid långspannet
* Vinterregler
* Flyga på vintern
* Flyga på sommaren

Kabinbanevajrarna 

Mellan Kabinbanans Dal- och Bergsstation hålls vajrarna upp av höga stöttor som numreras nerifrån dalen och uppåt i ordningen 1 till 4. Start och flygning öster om Kabinbanan förutsätter att vajrarna passeras på ett omdömesfullt sätt under färden till Draklanda. Vajrarna hänger till största delen minst 60 meter över marken. Ett fall efter en kollision med kabinbanevajrarna slutar troligen i katastrof. Tillräcklig höjdmarginal för säker passage får man vanligtvis endast genom att passera över vajrarna söder om Stötta 1. Undantag vid höjdvinst med hjälp av termik och/eller hang.
Följande gäller: Vid nerflyg utan höjdvinst ska alltid Kabinbanevajrarna passeras söder om Stötta 1. Piloter som är lokalt oerfarna, elevlicensare och P1:or följer alltid denna regel.

Start vid långspannet

Vid ostlig vind kan erfarna piloter, minst P2, välja att starta strax väster om Kabinbanevajrarna mellan stötta 3 och 4. Att starta i området förutsätter att du klarar att, utan risker, flyga under vajrarna och snabbt kompensera för eventuella plötsliga lyft samtidigt som du håller reda på att Kabinbanan inte är i rörelse då du avser att passera. Om flera piloter hangar samtidigt i detta mycket begränsade utrymme kan simultankapaciteten sättas på ordentliga prov.
Följande gäller: Endast piloter med minst licensnivå P2 med god lokal erfarenhet får välja att starta i området mellan Olympiagondolen, Stötta 3 och Stötta 4. Passage över eller under kabinbanevajrarna får endast ske då Kabinbanan står still. Detta är INTE en, av klubben, rekommenderad startplats.

Vinterregler

Då Åresjöns is kan användas för nödlandning och är säker för landning bredvid Draklanda gäller de nationella reglerna för höjdflygning från berg. Elevlicenspiloter med bergsbehörighet får då starta och flyga från ett rekommenderat startområde enligt gällande nationella licensregler för skärmflygning. Bedömning av väder och vind ska göras, och eventuellt klartecken ska ges, för och till varje enskilt elevflyg från startplatsen.

Flyga på sommaren

På sommaren är flygningen lite mer krävande. Framförallt landningen på Draklanda kan vara krävande.
Följande gäller: För att landa på Draklanda sommartid måste man minst ha 25 höjdflyg om piloten inte flyger under instruktörs ansvar. Mer information under ”Inflygning på Dralanda”.

Flyga på vintern

Det bästa med vinterflygning är att (nästan) alla startplatser är släta och fina. Om snöförhållandena tillåter så hjälper Skistar oss att med pistmaskiner göra i ordning fina startplatser med bra underlag att starta på. För det mesta blir det lugna nedflyg, men ibland kan det bli några timmar på hanget med bra tillfällen att öva topplandning på. Jakten på de första termikblåsorna brukar starta i början på mars när solen gassar på ordentligt i sydsluttningarna. Vintersäsongen är också mycket passande om du ska flyga in dig på ny utrustning och träna att landa på Draklanda. Att vinterflyga i Åre är en fantastisk upplevelse!

Flyga på sommaren

Sommaren bjuder på varierande flygning. För den rutinerade piloten finns det nästan alltid någon form av stigande luft att hitta. Sök av sydsluttningen mellan Hummeln och Rödkullen. Svartberget, Störtloppet eller Bräckebäcken kan vara svaren på frågan var termiken finns. Bra dagar med hög molnbas ser du också en och annan pilot som ger sig iväg på distans. Distansrekordet för hängflygare från Åreskutan är 116 km och för skärmflygare drygt 230 km! (Åre-Sollefteå). Har du tur vid dina sommarflyg kan det mycket väl hända att du får sällskap av en kungsörn eller en fjällvråk i termikblåsorna. Har du ännu mer tur så får du även sällskap av en till pilot, för vi rekommenderar alla att försöka hålla ihop under distansturen, dels för nöjet men även för säkerheten. Betänk även att stora områden i fjällvärlden består av synnerligen tuff terräng, utan mobiltäckning. Flyg med eftertanke.

Fjällväder

Genom bl.a. topografins inverkan får vädret i fjällen sina speciella särdrag. Mest utmärkande är hastiga väderskiften. Behagfullt lugnt och soligt väder kan snabbt övergå i kraftiga vindbyar och temperaturfall. Lika fort kan ovädret dra bort och allt är frid och fröjd igen. En annan otrevlig överraskning kan vara dimbankar och vindfenomenet våg. Plötsligt är sikten begränsad till några tiotals meter, eller så blåser det peppar. Var mycket observant på vädret och dess möjliga tecken på förändringar vid flygning i Åre och tveka inte att rådgöra med våra lokala piloter, där många i klubben har upp emot 20 års erfarenhet av flygvädret i Åredalen.

Helikopter

Normalt gäller de vanliga väjningsreglerna för möte mellan olika luftfartyg, men runt Åreskutan ska den som flyger för sitt nöje visa hänsyn till den som flyger i tjänst.
Följande gäller: Skärmar och hängglidare väjer och håller mycket god marginal då arbeten med helikopter utförs. Räddningshelikopter under utryckning betraktas som om det vore luftfartyg i nöd = Alla i luften håller undan med mycket god marginal från helikoptern och ingen startar då en räddningshelikopter observeras.

Övrigt flyg

Perfekta flygdagar under vårvintern kan det bli trängsel i luften. Det är en underbar syn att se alla dessa flygfarkoster. Motorflygare, segelflygare, ballongfarare, fallskärmshoppare, hängflygare, skärmflygare och helikoptrar. Alla njuter av friheten att flyga. Kanske t.om. flygvapnet kör en sväng förbi Åreskutan. Sådana dagar är det speciellt viktigt att vi alla uppträder som fullvärdiga piloter med ömsesidig respekt för vår omgivning.

Skistar – Åre

Välkommen till Sveriges största och bästa liftsystem. Med Skistars förnämliga liftsystem har vi möjlighet att ta oss till de olika startområdena på ett mycket bekvämt sätt.

Alternativen för skärmflygare är följande: Till Mörvikshummeln med sittliftar eller med en 30 till 40 minuters promenad ner från Kabinbanans bergstation. Till övriga startområden med Kabinbanan eller med vm8:an och Olympiagondolen. För hängflygare gäller Kabinbanan. För att upptransport av vingarna ska fungera så smidigt som möjligt har vi utarbetat speciella lastningsregler. Kabinpersonalen eller lokala piloter kan ge dig nödvändig information.

Turistbyrå

Låt oss visa vägen till berömda vattenfall, gamla gruvor, den bästa tur- eller utförsåkningen, de godaste våfflorna, välkända fågelsjöar, sevärda kyrkor, mysiga restauranger och mycket annat. Många aktivitetsbolag väntar på att få kittla dina sinnen – på fjället, i forsen, på hästryggen eller bakom ett hundspann. Prova något nytt när det inte är flygväder. Turistbyrån hittar du på Station Åre.

Åre Kommun

Åre Kommun är stor till ytan med sina 7586 km2  och har ca 10.000 invånare. Under turistsäsong kan befolkningen tredubblas. Från Hallen i Öster till Storlien i väster samt från Sösjöfjällen i norr till Lunndörrspasset i söder finns fantastiska fjällområden. Skulle inte vädergudarna vara på din sida under din vistelse i Årefjällen finns det mycket annat att hitta på. Åre och Duved är tillsammans Sveriges alpina centrum. Åre har alltid haft stor betydelse som rekreationsort. Redan i slutet av förra seklet uppfördes de första hotellen och år 1909 byggdes Bergbanan. Västerut når man klassiska högfjällsområden så som Sylarna, Storulvån och Blåhammaren. Längre österut, mot Hallen, möts fjällvärld och jordbruksbygd i ett mångskiftande landskap.

Varmt välkomna till Åre!