Klubbuss

Klubbuss 2018

Käre medlem. Styrelsen har fattat följande beslut om klubbussen 2018 för att den ska användas mer och ”förenkla” användandet.

För medlemmar (gäller även stödmedlemmar):
Årskort 300 kr betalas efter säsongen – för varje gång du kör bussen så dras 50 kr av från årskortet. Du behöver således köra bussen 6 gånger för att det ska bli gratis. Förarredovisning & Körjournal fylls i som tidigare, nu elektroniskt med namn och licens nr. Vad var och en ska betala kommer anslås på hemsidan efter sommarsäsongen.

För icke medlemmar: Enkeltur kostar 100kr och den köper man genom Swish.
(det bör poängteras att alla som utnyttjar våra starter, landning, buss och båt bör vara minst stödmedlem).

Samtidigt förändrar vi medlemskapen så att stödmedlem betalar 250 kr och det går också att bli fullvärdig medlem för 500 kr utan att lösa försäkring.

På det här sättet så tar vi bort alla klippkort och nollar systemet med körda färder. Har någon klippkort kvar som ni anser er ha rätt att använda så gör så tills det är uppåkt utan att betala årskortet, och anser någon att de ska åka gratis på tidigare körturer så är det upp till var och ens eget samvete.

Ungdomar under 18 som är medlemmar i klubben åker gratis men det skall alltid vara minst tre betalande passagerare på varje tur.

Tankning sker på OK/Q8 i Åre. Kort ligger i kassan avsett för bilen och ev. bensin till båtmotorn. OBS! kolla olja och vatten vid varje tankning.

Körning på Skistars väg: Max 40 km/t. Tänk på att det är smalt att mötas och att vägräcken saknas.
Uppfärd får inte ske när lifterna är öppna för cykling, föraren är skyldig att förvisa sig om Skistars öppettider av liftar.
Observera att det kan finnas cyklister före och efter gällande öppettider. Lås skistars vägbom vid nedfärd. Vägbeskrivning finns i handskfacket på bilen.

Särskilda regler för långresa

1. Fyll i körjournalen (långresa)
2. Helgansvarige är den som bestämmer vart bilen skall gå.
(Dagresa enkelt tur max 20 mil. vid längre tur behöves styrelsebeslut)
3. Tanka bilen full före resan med OK/Q8 kortet. Kvittot i pärmen.
4. Tanka bilen i Åre när ni kommit tillbaka från resan.
Dagsturen bekostar bensinen själva.