Protokollen från styrelsemöte 21 april

Protokollen finns nu a ladda ner i pdf och word format.
Du hitta den under Klubb -> Dokumentbank -> Protokoll Styrelse Möter