Rapport från utvecklingsdagarna

Klubblogga-1                                     SISULOGGA

 

I fina Vålådalen träffades vi för utbildning och diskussioner. Utvecklingsdagarna arrangerades i samarbete med Sisu idrottsutbildarna. 

Fjällräddarnas genomgång bjöd på både information om verksamheten och anekdoter från olika räddningsinsatser. Vi reflekterade över säkerhet, att vi kan vara behjälpliga med det vi ser från ovan, och att vi i högre grad borde ha radion med oss när vi flyger. Tips på karta och kompass, torra tändstickor och extra mobilbatteri.

Klubbens utsände representant Fredrik Gustavsson presenterade SSFF:s nya föreslagna licenssystem, som kan komma att sjösättas inom kort, om Transportstyrelsen godkänner det. Generellt är tanken att det ska vara mindre detaljstyrt med färre behörighetssteg och att pilotens eget ansvar ska öka.

Diskussioner fördes om Draklandabyggnationer och vi fick även kommentarer från kommunstyrelsens vice ordförande Leif Nord på plats. Ordförande Karin Andersson berättade om de utmaningar som varit i år med bl a föreslagna bron, byggupplag, byggställningar, parkeringar, isen, byggnationer och föreslagna nybyggnationer.

Vi bollade båda dagarna med idéer på vad vi behöver satsa på till nästa år. Deltagarna fördelade sig på olika utvecklingsområden och satte igång att arbeta med förslag och budget. När förslagen är inrapporterade kommer mer detaljer och budget, men i korthet:

”Starterna”, ansvariga Love Lundgren och Jonas Andresen

Gruppen kom med förslag kring utveckling av info om starterna, info om hur man hittar dem, samt fysiska markeringar. Förslag kring mattan på 1000m, gräset på Tväråvalvet, fixa Pelikan, vindstrutar/vindflöjel/vimpel m m.

 

”Säkerhet”, ansvarig ordf Karin Andersson

Styrelsen behöver utse en säkerhetsinformatör och se över vår utrustning. Klart med sponsring till hjärtstartare. Kolla upp tips från Leif Nord om bidrag från kommunen och första-hjälpen-väska från länsstyrelsen. Cederroths-tavla el dyl i klubbstugan (Jonas H kollar spons). Publicera info på hemsidan.

 

”Vindmätaren”, ansvariga Micke Kjellman och Pål Hammar Rognøy

Gruppen vill få till en webbaserad koppling från vindmätaren på Hummeln. Flera förslag på samarbeten, Love har en kontakt, V. S., och Jonas H en, K-P. Förslag på utvändigt skåp på Örnnästet. Förslag på att få tillgång till Skistars vindinfo, via vår Jonas A.

 

”Stugan”, ansvarig Jonas Höglund

Gruppen kom efter grundlig utvärdering fram till att man förordar en lösning helt i klubbens egen regi där den står idag. Man presenterade en lista på behov (el, toa isolering, element, funktionell inredning, veranda, kaffemaskin, kyl m m). Förslag på lösningar: 1. En ny stuga (som täcker alla behov) 2. Dra in el i befintliga stugan (möjliggör värme, kaffemaskin, kyl, m m) Spons på 20 000 är klar från Jämtkraft.

Deltagarna på utvecklingsdagarna redigerade och antog enhälligt en ”Avsiktsförklaring för Draklanda: Klubben har för avsikt att utveckla och förbättra den egna stugan för att möta medlemmarnas behov i enlighet med RF:s stadgar. Om andra intressenter vill göra byggnationer på/vid Draklanda så svarar styrelsen endast om och när kommunen begär yttrande enligt PBL, Plan- o bygglagen.”

 

”Aktiviteter”, ansvarig Helena Burholm

Gruppen frestade med en kavalkad av aktiviteter och resor innehållande bl a:

Januarimys i Edsåsdalen (Fredrik G), mentorer för nya medlemmar och för de som vill lära sig tävla i Åre XC, resa till Stjördal, resa till Skåne (Tobbe), akrotävling (Pål), tjejhelg, ungdoms/nybörjarsatsning (Helena), PPC poängplockarcup (Magnus Hjelm), Out and return- tävling (Fredrik G).

 

”Skyltar”, ansvarig säkerhetsinformatören och ordf Karin Andersson

Förslag på infoskylt både till piloter och till allmänheten på flera ställen kring Draklanda och eventuellt på berget. Ev spons på G. Pär Jönsson utlovade stöd från SSFF, då projektet är ett pilotprojekt. Se även förra styrelsemötets protokoll, bilaga skyltprojektet. Love tipsade om en tryckerikontakt, D. W. Martine föreslog att man kan inkludera typiska lokala vädertecken i infon.

 

Under lördagskvällen hjälptes vi åt att packa om nödskärmar. De som ville hade med sina egna och även klubbutrustningarna från klubbstugan var medtagna, (fast en sele och två skärmar saknades).

 

Utvecklingsdagarna avslutades med en rejäl kurs (4-5 h) i HLR och första hjälpen under utmärkt ledning av Akuthjälpens Niclas Brissman. Vi varvade teori med praktik. Särskilt uppskattade var övningarna anpassade till oss flygare, då de nödställda i olika scenarier bar sele. Vi lärde oss även om användning av hjärtstartare.

image[2] image[1] Ordföranden får hjälp vid simulerad diabetes image[22] image[21] image[20] image[19] image[18] image[17] image[16] image[15] image[14] image[13] image[12] image[11] image[10] image[9] image[8] image[7] image[6] image[5] image[4] image[3] KURSBEVIS Åre SDFK HLR Aktuhjälpen