Styrelsens förslag till 1000m start ombygg.

På klubbens FaceBook grupp ÅSDK finns publicerad förslag från styrelsen om 1000m startens ombyggnation.  De säkert behöver lite ner bladning a hitta de.

Men eftersom den förslag finns inte publicerad här på flygare.nu tidigare, kommer de nu.(pdf format)

1000 m starten omarbetad 130 000

Klick på länken och de öppnas i din browser. eller höger klick och lädda ner den till din data.

Här du åsikter kan du del ta i undersökning och diskussion på FaceBook ÅSDK gruppen. Länken finns övan på och i footer(längst ner på sidan)