Tack alla som kom på utvecklingsdagarna!

UTVECKLINGSDAGARNA ÅRE SDFK: Förslag inför 2013

 

Förslag utan betydande kostnader för klubben:

 

1.     Träningsresa Algodonales, Spanien Ansvarig: Karin 2:a el 3:e v i maj. Budget 350 Euro/person/vecka för boende och hämtning vid flygplats. Kostnad för guidning/hämtning efter flyg? Deltagarnas egna medel, 0 kr fr klubben. Om vissa utb moment, kan vi räkna SISU-timmar. Även flera alternativa resmål, t ex Österrike.

 

2.     Kurs: ”Tävlingsutbildning” 3 tillfällen: 1. GPS kurs med teori, 2. GPS, gå bana på marken, 3. Tävlingsheat. ”Skysport competition” för Skysport sponsrar med lån av elevskärmar. Enkel bana runt Skutan. Siktar på maj. Rapporteras till SISU. Ansvarig: Fredrik Lindholm ENL SISU: KURS med ledare. Färdigt kursmaterial finns. LOGGAN ska vara med på programmet.


3.     PPC- återupplivning! Ansvarig: Brett Simpson F o m feb 2013. Nyttigt! Poäng beroende på licensgrad, samma regler som förut.

 

4.     Hjärtstartare till Draklanda. Ansvarig: Pär Jönsson söker från Arvsfonden.

 

5.     Klubbmästerskap pricklandning. Ansvarig: Karin m fl. Budget: priser. Ev spons

 

6.     Fixa egna konton/poster för olika verksamheter, t e x klubbussen/ klubbåten, startplatser, Draklanda, vindmätare. Ansvarig: Lasse Nilsson

 

7.     Klubbträffar, tredje torsdagen i varje månad på Parkvillan Start 15 nov. LÄRGRUPP? om man har tema, ex gps/flightlog Ansvarig: Fredrik Gustafsson

 

8.     Utflykt till Snasahögarna, helikopterlyft från Handöl. Ansvarig: Patrik Nietlisbach När: maj-juni. budget: 6000kr/15 pers.

 

9.     Åre XC-liga Ansvarig: Fredrik Gustafsson

 

10.  Årlig klubbresa till StjørdalAnsvarig: Anders Eriksson

 

11.  Sponsbilder på Jämtkraft & SISU läggas på hemsidan. Ansvariga: alla som har bilder

 

12.  Fredraklandamys. Sociala dagar mars- och framåt. Ansvarig: Per Jönsson

 

13.  Uppvisning, massflyg på Åre Extreme challenge, med Jämtkraftsskärmarna i spetsen. Samordnare: Patrik Nietlisbach

 

14.  Synas på vinterstaden Östersund: lör i feb-mars: Ansvarig: Lars Hedström

 

15.  Helgteam, som ansvarar för aktiviteterna var sin helg, flygning eller annat. Frivilliga: Anders E, Micke, Lars H, Fredrik H, Pär J , Karin (bara ojämn vecka), Jonas, Sune, Pernilla&Ronny. Ansvarig: Pär Jönsson

 

16.  Årets topplandning: klasser A, B, C, D – skärmar, med en miniflaska i pris/ klass. Budget: 100 kr. Ansvarig: Anders Eriksson Alt.” topplandningstoppen” = högre licens måste landa fler gånger

 

17.  Sandstrand vid grillplatsen. Budget: arbetsdagar, skottkärra. Ansvarig: Sune.


18.  Grillved. Ansvarig: Sune. Budget?

 

19.  Balanseringshinder: koner, skumgummidynor Ansvarig: Anders Eriksson Budget? spons?

 

 

Förslag med kostnader för klubben:

 

1.     Vindmätare. Lägga undan 5 000/år f o m nu.

 

2.     Startplatsgrupper: 1. Prioriterad start 2013: Hummeln ”Pelikan-gropen” nordost. Övrigt på Hummeln: sydstarten och väst, tillföra jord och så gräs.Ansvarig: Lars Hedström. 2. Drakflygsramp, oljas och underhållas. Ansvariga: Brett, Ingmar, Erik W? 3. Ordna sydstarten på tusen meter, nytt glaskross under mattan eller konstgräs? Ansvariga: Ronny och Sune. Vi behöver arbeta för bättre kommunikation med Skistar, Jämtkraft m fl som agerar på starterna, så att de förstår att vi använder starterna och lägger mycket arbetstid och pengar på dem. Budget: 30-40 000 under 3-4 år, plus arbetsdagar. Lägga undan 10 000/år f o m nu.

 

3.     Draklanda: packyta/packplats, utveckling och underhåll. Lägga undan 10 000/år f o m nu.

 

4.     Ungdomssatsningen – för sportens överlevnad. Ansvarig: Styrelsen Förslag på 18-22 år, skrivna i Jämtland. Budget: Söka nytt avtal med Jämtkraft, LOK-stöd, SSFF, SISU-stöd. Mål +/- 0, men medel kan behöva skjutas till.

 

5.     HLR-kurs Ansvarig: Erik Willners. Karin pratar med Erik. Budget 6-7000.

 

6.     Höstmarknaden: Göra reklam för klubben och sporten i allmänhet. Tillstånd att landa på kyrklägdan behövs, plus monter. Använda Jämtkraftsportalen? Budget: kostnad för monter? Ansvarig: Patrik Nietlisbach

 

7.     Tävling: Out and return. Ansvarig: Fredrik Gustafsson och Lasse Nilsson. Volontärer behövs Budget: 5000 kr i takbelopp (till ev mjukvara, transport, reklam m m.) Takbelopp innebär att klubben inte betalar ut några förskottspengar, men däremot täcker eventuella kostnader ifall de uppstår, för att skydda arrangörernas personliga ekonomi. SISU fredrik ringer Susanne

 

8.     Tävling: Acro Paramaniacs Ansvariga: John Lindström och Fredrik Hesse. Sökt anslag: 15 000.

 

9.     Tävling: Sverige-cup? Ansvarig: förslag Tobbe Hinas

 

10.  Klubbskoter för att förlänga säsongen. Till helger när vi inte kan köra bil, och liftarna inte är öppna. Håll ögonen öppna för billig skoter eller om någon vill skänka en. Ansvarig: Sune

 

11.  Informationstavla på Draklanda, starter och landningar, lokala regler, hemsideadress.”Detta är ett landningsfält” Budget: 10 000. Ansvariga: Styrelsen. John kollar ev spons-skylt.

 

De förslag som kan medföra kostnader fick följande prioritet vid anonym omröstning:

Priolista Åre SDFK 11/11 2012
Prio 1 ger 5p Förslag till analys: Dels poäng och dels hur många som röstade på förslaget i fråga.
Prio 2 ger 4p
Prio 3 ger 3p
Prio 4 ger 2p
Prio 5 ger 1 p
RESULTAT Poäng Röster
Vindmätare 40,4,3,6,2 55 p Vindmätare 15
Ungdomssatsning 15, 8,12,6 41 p Ungdomssatsning 12
Acro Paramaniacs 10,12, 9,2 33p Out and return 10
Startplatser 5, 16, 3,4,1 29p Acro Paramaniacs 9
Out and return 12,12,2,2 28p Startplatser 9
Informationstavla 8,3,2,2 15p Informationstavla 6
Höstmarknaden 5,3,2,1 11p Tävlingsutbildning 5
Packplatser på Draklanda: 5,4,1 10p Höstmarknaden 5
Tävlingsutbildning 3,4,2 9p HLR 4
HLR-kurs 4,2 6p Packplatser på Draklanda 3
Klubbskoter 1 1p Klubbskoter 1
Grunddata
 Prio 1
2. Vindmätare //////// 8
5. Ungdomssatsningen/// 3
9. Acro paramaniacs// 2
7. Höstmarknad 1
4. Packplatser 1
3. Startplatser 1
Prio 2
9. Acro Paramaniacs/// 3
8. Out and return /// 3
11. Informationstavla på Draklanda 2
3. Startplatser//// 4
5. Ungdomssatsningen// 2
4. Packplatser 1
5. Vindmätare 1
Prio 3
5. Ungdomssatsningen//// 4
7. Höstmarknad 1
9. Acro paramaniacs/// 3
8. Out and return//// 4
3. Startplatser 1
2. Vindmätare 1
11. Informationstavla på Draklanda 1
1. Tävlingsutbildning 1
Prio 4
8. Out and return 1
6. HLR// 2
2. Vindmätare/// 3
3. Startplatser// 2
1. Tävlingsutbildning// 2
9. Acro paramaniacs 1
11. Informationstavla på Draklanda 1
7. Höstmarknad 1
5. Ungdomssatsningen/// 3
Prio 5
3. Startplatser 1
1. Tävlingsutbildning// 2
7. Höstmarknad 2
4. Packplatser 1
10. Klubbskoter 1
11. Informationstavla på Draklanda// 2
2. Vindmätare// 2
6. HLR// 2
8. Out and return// 2