Uppdateringar om Draklandafrågan!

Efter ett långt samtal med Daniel Danielsson, vice ordförande i Åres kommunstyrelse sent ikväll, kan jag komma med vissa förtydliganden. 

Enligt Daniels bedömning, kommer Åre SDFK bedömas ha sakägarrätt i frågan. Om det är så, så är det ett mycket positivt besked. Han menar också att det var bra att vi skickade in våra synpunkter.

Idag kom beskedet att Sthm/Åre troligen inte  ansöker om OS (no: OL), efter att Stockholms lokalpolitiker sagt sitt. Beslut tas dock 17 feb. Nu kvarstår beskedet om vi får VM, det kommer någon gång i sommar. Tills dess vill man ha antagit en plan för byggnationerna. Men blir det inget VM kommer det heller inte att finnas pengar till att bygga. Men vi måste alltså följa med i processen och påverka fram tills dess.

Vid förra VM hade man tält på Holidays parkering. Nu hoppas FIS kunna ställa dessa på Skistars mark på Draklanda, och folk ska kunna springa fram och tillbaks över gångbron så de slipper gå runt.

Daniel säger att kommunen inte kommer medverka till att permanenta parkeringar kommer till på Draklanda. Han kan dock konfirmera att planen gäller en permanent bro. (vilket Åre SDFK motsätter sig i sin skrivelse.)

Daniel har talat med en av författarna, Björn Reutersvärd, och han tror enligt Daniel att vi kanske kan slippa sedimentsdammar. Å andra sidan ligger beslutet inte hos dem, utan hos Länsstyrelsens naturvårdsenhet, och de kan tydligen vara väldigt stränga vad gäller att skydda mot miljöpåverkan vid byggen. Det är själva bygget som leder till dammar, och vi måste därför vänta och se om byggnationerna överhuvudtaget godkänns.

Vad gäller petitionen på nätet, så tycker Daniel att ”det är enbart positivt”, och ”ett bra verktyg” när det gäller att övertyga de som behöver parkeringar i framtiden om att bygga permanenta sådana någon annanstans. Jag bedömer därför att den kan ligga kvar.

På tisdag har Daniel och resten av kommunstyrelsen ett möte, sk planpresidieberedning, ”plan pb”, med de sakkunniga inom kommunen. Det är ett diskussionsforum, inte ett beslutande möte. Han kommer att höra sig för om det är något kommunen kan göra i planen för att tydligare freda Draklanda från permanenta parkeringar i framtiden, och om man t ex kan använda någon typ av servitut eller skriva in att man inte får använda grus på Draklanda o s v . Detta är bara spekulationer, men visar att han verkligen kommer att undersöka saken ordentligt.

Det känns i alla fall väldigt positivt att vi nu har börjat samtala och att vi blir hörda. Vår skrivelse har gjort nytta.Visst, den är tillspetsad, men den nämner i grunden det som är viktigt för oss. Jag uppmanar alla medlemmar att vara uppmärksamma,  så vi kan hjälpas åt att inte missa något viktigt i den fortsatta processen.

Med vänliga hälsningar,

Karin Andersson

Ordförande Åre SDFK

3 Kommentarer
  1. Bra jobbat i motvind!
    Tungt men nödvändigt att någon orkar ta tag i och
    Ifrågasätta beslutsfattarna.

  2. Bra skrivit Karin. Takk.