Vindmätaren

Jag har talat med Jämtkraft och med Mats Rönning på Meac idag. De har nu fått varandras kontaktuppgifter och ska försöka hitta en tid att sammanstråla på Örnnästet. Mats säger att det ska göras senast v 11. Han har en del reservdelar som han tar med sig. Nu hoppas vi på det bästa! M v h, ordföranden